Hjemmesiden er under opbygning!

 

Problemstillinger

 

Alt efter problemets karakter tilbyder vi individuel-, par- eller familieterapi af kortere eller længere varighed. Uanset varrighed, er der altid tale om en gensidig aftale. I kortere terapiforløb kan enkelte temaer eller problemer tages op og behandles. Længere terapiforløb kan være nødvændige, når der er tale om problemer af en mere grundlæggende karakter.

 

I terapien kan det enkelte menneskes forstås ud fra sine særlige erfaringer og oplevelser. Vi arbejder overordnet ud fra en psykodymaisk forståelsesramme.

 

Udgangspunktet for terapien er den enkeltes livshistorie, personlighed og relationsmønstre og disses betydning for de problemer der er fokus på i terapien. Meget ofte arbejder vi ad flere spor, ved på ene side at fokusere konkret på symptomet ...... og på den anden side ...

 

PROBLEMOMRÅDER kan være:

- Angst

- Stress

- Depression

- Livskriser

- Parterapi

- Familierådgivning

- Selvskadende adfærd

- Selværdsproblemer

- Autisme

- ADHD

- Udredning af børn og unge (samarbejde med psykiater ved behov)

- ..

- ..

 

 

 

Psykologerne i Birkegade, Birkegade 9A, 2200 Kbh. N

E-mail: psykologerne@psyk-kbh.dk

Sanne Bræstrup Kirstein - tlf.: 2013 7972

Flemming Petersen - tlf.: 5176 7884

 

 

Autoriserede ved Psykolognævnet & Medlemmer af Dansk Psykologforening

www.psyk-kbh.dk © 2011

www.psyk-kbh.com